Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437624
Title Gemeenten en zorgboerderijen : een kansrijke combinatie binnen de Wmo voor mensen met dementie, mits...
Author(s) Bruin, S.; Hop, P.; Molema, C.; Nowak, S.; Baan, C.; Oosting, S.J.
Source Bilthoven : Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu
Department(s) Animal Production Systems
WIAS
Publication type Brochure
Publication year 2013
Keyword(s) zorgboerderijen - sociale zorg - langdurige zorg - sociale voorzieningen - dementie - ouderen - social care farms - social care - long term care - social services - dementia - elderly
Categories Social Care
Abstract Boerderijen en mensen met dementie: het lijkt geen voor de hand liggende combinatie. Toch is er een aanzienlijk aantal zorgboerderijen waar mensen met dementie terecht kunnen voor dagopvang. Zorgboerderijen bieden mensen met dementie een zinvolle en prettige dagbesteding in een landelijke omgeving. Hun mantelzorgers worden daarmee tijdelijk ontlast van de zorg. Hiermee kunnen zorgboerderijen mogelijk bijdragen aan het langer thuis wonen van mensen met dementie; één van de doelstellingen van het beleid van de rijksoverheid op het gebied van de langdurige zorg.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.