Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437647
Title Mestnormen worden te krap : Streven naar evenwichtsbemesting voor stikstof
Author(s) Livestock Research,
Source Mestnormen worden te krap : Streven naar evenwichtsbemesting voor stikstof, Melkvee Magazine, 2012-01-01, G. Mons, http://edepot.wur.nl/242916
Department(s) Livestock Research
Publication type Media appearance
Publication year 2012
Keyword(s) dairy farming - cattle feeding - silage quality - protein content - fertilizer application
Categories Feed Composition and Quality / Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
About Het melkt niet lekker dit jaar. De graskuilen van 2012 worden gekenmerkt door een opvallend laag ruw eiwitgehalte. Dit jaar lijkt het vooral een gevolg te zijn van het natte groeiseizoen en de hoge drogestofopbrengsten, maar dat het ruw eiwitgehalte al jaren daalt, kan niet worden ontkend. Volgens het BLGG zitten de huidige bemestingsnormen ongeveer 10 procent onder het landbouwkundig optimum.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.