Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437700
Title Praktijkexperiment ontvochtigen met zouten: Gebruik en regeneratie van hygroscopisch zout in een kasproef bij Lans Zeeland
Author(s) Raaphorst, M.G.M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1228) - 30
Department(s) WUR GTB Tuinbouw Technologie
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - kasproeven - hygroscopische materialen - zouten - ontvochtiging - lucht - warmteterugwinning - energiebesparing - nederland - teelt onder bescherming - greenhouse horticulture - greenhouse experiments - hygroscopic materials - salts - dehumidification - air - heat recovery - energy saving - netherlands - protected cultivation
Categories Energy
Abstract Door kaslucht langs een geconcentreerde zoutoplossing te blazen wordt vocht uit de kaslucht onttrokken. Bij dit proces komt warmte vrij dat direct aan de (gedroogde) kaslucht kan worden afgegeven. Met dit principe kan in theorie 50% energie worden bespaard omdat de latente warmte (verdampingswarmte van water) die normaliter wordt afgelucht, nu kan worden gebruikt om de kaslucht te verwarmen. Deze energiebesparing past bij de doelen van het programma Kas als Energiebron, die daarom onderzoek hierover financieel ondersteunt. Bij de gesloten kas van Lans Zeeland is een proefinstallatie van een tralie breed, gedurende een jaar getest door de lucht in de kas te blazen via een padwall met een continu stromende zoutoplossing. Bij dit systeem is de zoutoplossing geregenereerd (gedroogd) door middel van een vacuümverdamper en een warmtepomp, waarbij het uitgedampte water en de daarbij vrijkomende energie weer wordt teruggewonnen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.