Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437765
Title AGRIVIS: de economische haalbaarheid van het kweken van vis in open poldersystemen en het effect op de veenbodemdaling en overige risico's
Author(s) Ottburg, F.G.W.A.; Maas, G.; Schrijver, R.; Kranenbarg, J.; Schiphouwer, M.; Haenen, O.L.M.; Blonk, R.J.W.; Kotterman, M.J.J.; Graaf, M. de
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2398) - 60
Department(s) Alterra - Nature and society
IMARES
CVI Bacteriology and Epidemiology
IMARES Aquaculture
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) multifunctionele landbouw - landgebruik - visteelt - polders - haalbaarheidsstudies - bodemdaling - economische analyse - aquatische ecosystemen - visziekten - risicoschatting - zoetwatervissen - multifunctional agriculture - land use - fish culture - feasibility studies - subsidence - economic analysis - aquatic ecosystems - fish diseases - risk assessment - freshwater fishes
Categories Aquatic Ecology
Abstract In de agrarische sector is men op zoek naar mogelijkheden om de agrarische activiteiten te verbreden. Eén van deze verbrede activiteiten wordt ontwikkeld door het bedrijf AGRIVIS. AGRIVIS wil door gebruik te maken van open poldersystemen zoetwatervissen uitzetten, verzorgen en oogsten om een commerciële markt te bedienen. In opdracht van het ministerie van Economische Zaken, directie Regio en Ruimtelijke Economie wordt dit onderzoek door Alterra Wageningen UR in samenwerking met Stichting RAVON, CVI Wageningen UR en IMARES Wageningen UR uitgevoerd. De twee hoofdvragen in dit onderzoek zijn: 1) Kan het opkweken en oogsten van consumptievis in een open poldersysteem een nieuwe economische pijler vormen voor de landbouw sector? en 2) Welke risico's zijn er voor veenbodemdaling en de aanwezige inheemse visfauna. Dit laatste aspect wordt beoordeeld aan de hand van visziekten, genetica, ecologie en contaminanten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.