Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437869
Title Leidraad beheersing eikenprocessierups : update 2013
Author(s) Fransen, J.J.; Alterra - Centrum Landschap,
Source Wageningen : Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit/Alterra - 51
Department(s) Landscape Centre
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) thaumetopoea processionea - insecten - insectenplagen - plagenbestrijding - openbaar groen - volksgezondheid - bestrijdingsprogramma - besluitvorming - monitoring - nederland - insects - insect pests - pest control - public green areas - public health - control programmes - decision making - netherlands
Categories Epidemiology of Plant Pests and Diseases / Plant and Crop Protection (General) / Insecta
Abstract De beheersing van de eikenprocessierups is geen eenvoudige opgave. Om gezondheidsklachten te voor- kómen blijkt het in de praktijk niet eenvoudig op het juiste moment op de meest adequate manier op te treden. Allereerst moet men een antwoord hebben op de twee vragen: Waar is eikenprocessierups aanwezig in mijn beheersgebied? Treedt eikenprocessierups in hoeveelheden op die overlast kunnen veroorzaken? Voor beantwoording van deze vragen spelen waarnemen en registreren een belangrijke rol. Vervolgens zal men een afweging moeten maken welke beheersingsmethoden men gaat toepassen waarbij ongewenste ecologische effecten vermeden moeten worden. Met deze geactualiseerde leidraad worden bouwstenen voor de professionele beheerders aangereikt om goede beheerkeuzen te maken. Het hart van de leidraad bestaat uit een stappenplan. Door dit stappenplan te volgen kan men komen tot een afgewogen en verantwoord beheer, waarbij men streeft naar een ecologisch duurzaam evenwicht met zo min mogelijk overlast voor mens en dier.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.