Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437877
Title Effecten van hakhoutbeheer op de vlinders van hellingbossen.
Author(s) Wallis de Vries, M.F.; Prick, M.J.M.
Source Natuurhistorisch Maandblad 101 (2012)1. - ISSN 0028-1107 - p. 1 - 9.
Department(s) Laboratory of Entomology
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2012
Keyword(s) lepidoptera - habitats - ecologie - hellingen - hakhout - landschapsbeheer - zuid-limburg - ecology - slopes - coppice - landscape management
Categories Nature Management (General)
Abstract In 2009 vond een verkennend onderzoek plaats naar de invloed van hakhoutbeheer op dag- en nachtvlinders in het Oombos en het Schaelsbergerbos bij Schin op Geul. Hierbij werden gedurende zeven nachten gegevens over nachtvlinders verzameld en op vier dagen gegevens over dagvlinders. Daarbij vertoonden de nachtvlinders een grote soortenrijkdom, maar een laag aantal individuen; bij dagvlinders was dit juist omgekeerd. In totaal werden 20 soorten nachtvlinders van de Rode lijst waargenomen. De jonge bossen leverden de grootste rijkdom op. Met name nachtvlindersoorten die gebonden zijn aan Bosrank bleken behoorlijk talrijk. Aangezien het een verkennend onderzoek is, zijn de resultaten nog niet voldoende om definitieve conclusies te trekken. Het onderzoek zal de komende jaren dan ook gecontinueerd worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.