Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 437926
Title Evaluatie 2012 en EFRO advies Monitoring en Evaluatie pilot Zandmotor
Author(s) Boon, A.R.; Wijsman, J.W.M.; Tonnon, P.K.; Swinkels, C.; Stolte, W.
Source Yerseke : IMARES / Deltares (Rapport / IMARES C017/13) - 28
Department(s) IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zandsuppletie - kustbeheer - natuurontwikkeling - natuurbeheer - monitoring - zuid-holland - sand suppletion - coastal management - nature development - nature management
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit document beschrijft de eerste verkennende evaluatie van de werkzaamheden van het monitoringsprogramma van de Pilot Zandmotor - fase 2. Het beschrijft in hoeverre het programma is uitgevoerd conform planning en wat de consequenties hiervan zijn voor de aard en mate van beantwoording van de MEP-doelen. Tevens geeft het adviezen ten aanzien van de mogelijke en gewenste aanpassingen en/of uitbreidingen van het monitoringsprogramma voor de korte termijn (2013/2014).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.