Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 438023
Title Onderzoek naar het effect van een bronnering op de vochtvoorziening van gras in de omgeving van Susteren
Author(s) Massop, H.T.L.; Bles, B.J.
Source Wageningen : ICW (Nota / Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding 1911) - 25
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Research report
Publication year 1988
Keyword(s) oogstschade - bronbemaling - graslanden - grondwaterwinning - bodemwater - pijpleidingen - zuid-limburg - crop damage - well-point drainage - grasslands - groundwater extraction - soil water - pipelines
Categories Drainage
Abstract Bij aanleg van de transportleiding Roosteren-Susteren is bronbemaling toegepast. Om mogelijke nadelige gevolgen na te kunnen gaan zijn berekeningen uitgevoerd voor situaties zonder en met bronnering.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.