Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438079
Title Stikstofuitspoeling op grasland in afhankelijkheid van kunstmetsgift en beregening. IV: Heino 1984/85
Author(s) Fonck, H.
Source Wageningen : ICW (ICW nota 1826) - 30
Department(s) Institute for land and water management research
Publication type Report for the general public
Publication year 1987
Keyword(s) graslanden - uitspoelen - stikstof - bodemchemie - beregening - proefbedrijven - salland - grasslands - leaching - nitrogen - soil chemistry - overhead irrigation - pilot farms
Categories Grasslands / Water Quality
Abstract In het groeiseizoen 1984 is voor het vierde achtereenvolgende jaar onderzoek gedaan naar de invloed van beregening op d e nitraatuitspoeling onder grasland bij verschillende niveaus van kunstmest N bemesting. Omdat in voorgaande jaren resultaten zijn verkregen bij relatief droge tot normale klimatologische condities, is in het groeiseizoen 1984 het beregeningsschema enigszins aangepast. Bij de natste beregeningsvariant werd ruim 100 mm extra gegeven om het effect van zeer natte situaties op de nitraatuitspoeling te onderzoek. Door een te ondiepe bemonstering op N-mineraal in het najaar van 1984 en een beperkt bemonsteringsprogramma in het voorjaar van 1985 zijn alleen complete uitspoelingsresultaten beschikbaar van het hoogste bemestingsniveau van 660 kg N/ha. De uitspoeling in kg N/h wordt vrijwel niet beïnvloed door de beregening. Door de veel grotere grondwatervoeding bij de hoogste beregening zijn de nitraatgehalten in de grondwatervoeding ruimschoots lager dan bij de niet of minder beregende objecten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.