Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438205
Title Sociale cohesie in Nederwetten : samen werken aan de toekomst van het dorp
Author(s) Aalvanger, A.; Boer, T.A. de
Source Wageningen : Wageningen UR, Wetenschapswinkel (Rapport / Wetenschapswinkel Wageningen UR 293) - 62
Department(s) Land Use Planning
Alterra - Governance
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) plattelandssamenleving - sociale participatie - dorpen - plattelandsontwikkeling - noord-brabant - rural society - social participation - villages - rural development
Categories Rural Development / Rural Society
Abstract Nederwetten is een dorp met ongeveer 800 inwoners dat deel uitmaakt van de Gemeente Nuenen c.a. De Dorpsraad Nederwetten werkt sinds een aantal jaren aan het vergroten van de leefbaarheid. Voorjaar 2012 is de Wetenschapswinkel Wageningen UR benaderd om nader onderzoek te doen naar de sociale cohesie. De onderzoekers hebben met een aantal dorpsgenoten diepgaande vraaggesprekken gehouden om zicht te krijgen op de beleving in Nederwetten. Het eindrapport van resultaten en aanbevelingen ligt nu voor.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.