Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 438226
Title Politieke discoursen over natuurbeleid en draagvlak : een quick scan naar discoursen over natuurbeleid in landelijke en provinciale politieke debatten ten tijde van het kabinet Rutte I
Author(s) Kamphorst, D.A.; Donders, J.L.M.
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2411) - 48
Department(s) Alterra - Governance
Alterra - Nature and society
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeleid - maatschappelijk draagvlak - discoursanalyse - nature conservation policy - public support - discourse analysis
Categories Nature Management (General)
Abstract Dit rapport geeft inzicht in discoursen over natuurbeleid en samenleving in de landelijke politiek en enkele provincies ten tijde van de hervormingen in het natuurbeleid van het kabinet Rutte I en de mate waarin deze aansluiten bij ontwikkelingen in het draagvlak voor natuurbeleid in de maatschappij. Zowel in de maatschappij als in de politieke debatten leidde de hervormingen in het beleid tot beweging en discussie, zowel bij de voorstanders als de tegenstanders van de nieuwe koers van het kabinet Rutte I. Deze quick scan geeft een inzicht in de discussies in het politieke debat over natuurbeleid in die periode. De quick scan werd uitgevoerd voor de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.