Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438300
Title Geïntegreerde beheersstrategie Pythium in bolgewassen
Author(s) Boer, M. de; Vreeburg, P.J.M.; Breeuwsma, S.J.; Bent, J. van der; Roelofs, P.F.M.M.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 32
Department(s) Flower Bulbs
Fruit
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) pythium - plantenziekteverwekkende schimmels - gewasbescherming - bloembollen - wortelrot - bestrijdingsmethoden - fungiciden - pseudomonas - groenbemesters - veldproeven - modules - plant pathogenic fungi - plant protection - ornamental bulbs - root rots - control methods - fungicides - green manures - field tests
Categories Plant and Crop Protection (General) / Fungicides, Bactericides / Bulb and Tuber Flowers
Abstract Pythium is een grondgebonden schimmel die in diverse bolgewassen, maar vooral bij hyacint en krokus, veel schade veroorzaakt door wortelrot. Dit wortelrot leidt tot slechte groei van de bol en dus tot opbrengstderving. Er is momenteel één fungicide (Ridomil Gold) toegelaten om Pythium te bestrijden. Echter, de toepassing van dit fungicide resulteert niet altijd in een Pythium vrij gewas. Uit eerder onderzoek is bekend dat wortelrot in hyacint ook bestreden wordt door toepassing van een bacterie, Pseudomonas SS101, en door het onderwerken van een groenbemester zoals bladrammenas. Maar, net als bij Ridomil Gold, geldt ook voor deze maatregelen dat wanneer deze maatregel alleen wordt toegepast dit vaak niet resulteert in een betrouwbare en voldoende bestrijding. Daarom is in een meerdere jaren durend project onderzocht of het toepassen van (combinaties van) deze maatregelen gedurende een aantal jaren achter elkaar in verschillende samenstellingen wel effectief Pythium wortelrot kan bestrijden. De verwachting is dat op deze manier Pythium gedurende een aantal jaren met behulp van verschillende mechanismen wordt bestreden zodat de bestrijding veel effectiever is en langdurig.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.