Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438302
Title Een betere benutting met huidige gebruiksnormen : efficiëntere benutting mest door betere inschatting NLV en N-respons?
Author(s) Eekeren, N.J.M. van; Deru, J.G.C.; Kloen, H.; Dijkman, W.; Philipsen, A.P.; Boer, H.
Source V-focus 10 (2013)2. - ISSN 1574-1575 - p. 32 - 33.
Department(s) LR - Environment
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) melkveehouderij - graslandbeheer - zandgronden - veengronden - bemesting - normen - efficiëntie - bodemkwaliteit - dairy farming - grassland management - sandy soils - peat soils - fertilizer application - standards - efficiency - soil quality
Categories Grassland Improvement / Fertilizers, Fertilizer Application / Cattle
Abstract Door de strengere bemestingsgebruiksnormen wordt bodemkwaliteit nog belangrijker. Voor een melkveehouder is een eerste stap zich bewust te worden van de variatie in grasproductie op zijn percelen en de mogelijkheden om dit door middel van indicatoren te kunnen inschatten. Een tweede stap is het opstellen van maatregelen om de bodemkwaliteit te verbeteren, leidend tot een verhoogde grasproductie en nutriëntenbenutting.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.