Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438305
Title Onderzoek naar middelen tegen Dickeya dianthicola in Sedum
Author(s) Bulle, A.A.E.; Trompert, J.P.T.; Hollinger, T.C.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 21
Department(s) Nursery Stock
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) houtachtige planten - sedum - bacterieziekten - dickeya dianthicola - fysische gewasbeschermingsmethoden - elicitoren - antagonisten - bacteriofagen - methodologie - veldproeven - woody plants - bacterial diseases - physical control - elicitors - antagonists - bacteriophages - methodology - field tests
Categories Ornamental Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Bacteriën veroorzaken in de teelt van diverse siergewassen steeds vaker grote problemen. Er worden niet alleen nieuwe bacterieziekten gekarakteriseerd, maar ook worden meer gewassen door al bekende bacteriesoorten aangetast. Een aantasting door bacteriën verloopt vaak desastreus voor het gewas en de verliezen door vernietiging van de oogst kunnen gigantisch zijn. Er zijn momenteel geen gewasbeschermingsmiddelen beschikbaar voor de bestrijding (doding) van bacteriën in een gewas. Daarom is het voorkómen van een besmetting door preventie en goede hygiënemaatregelen veelal de enige optie en dus van groot belang. Maar dit voorkomt helaas niet altijd dat een bacterie-infectie optreedt. Er zijn verschillende stoffen (elicitors) bekend die het afweermechanisme van de plant stimuleren waardoor de plant weerbaarder wordt tegen ziekten en plagen. In de literatuur zijn veel elicitors beschreven. Op basis hiervan is een aantal elicitors getest in het zomerbloemgewas Sedum, waarin de bacterie Dickeya dianthicola desastreus kan toeslaan. In 2012 is een veldproef in Sedum uitgevoerd bij PPO in Lisse, waarin een besmetting met de bacterie Dickeya dianthicola (veroorzaker van rot) is aangebracht. Op een praktijkperceel waar in vorige jaren aantasting was gezien, is een tweede proef aangelegd. Er is in deze proeven geen duidelijk en consistent effect van de onderzochte middelen gezien. Afhankelijk van het waarnemingsmoment lijken enkele middelen effect te kunnen hebben. Mogelijk dat het effect van de elicitors groter zou zijn geweest als de toepassingen eerder in het groeiseizoen mogelijk waren geweest.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.