Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438306
Title Beheersing dopluis in Ilex verticillata : dopluis bestrijden maar bijen sparen
Author(s) Elberse, I.A.M.; Linden, A. van der
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 43
Department(s) Nursery Stock
WUR GTB Gewasgezondheid
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) houtachtige planten als sierplanten - ilex verticillata - parthenolecanium corni - plantenplagen - timing - bestrijdingsmethoden - bloeidatum - apidae - honingbijen - stuifmeel - alternatieve methoden - landbouwkundig onderzoek - organismen ingezet bij biologische bestrijding - ornamental woody plants - plant pests - control methods - flowering date - honey bees - pollen - alternative methods - agricultural research - biological control agents
Categories Ornamental Woody Plants / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract De laatste jaren vormt dopluis (Parthenolecanium corni) een geducht probleem voor de kwekers van de snijheester Ilex verticillata. Het gewas wordt geteeld voor de snij van takken met rode bessen. Het algemene bestrijdingsadvies voor dopluis is om een bespuiting uit te voeren op het moment dat de jonge dopluizen uitzwermen onder de dop van de moeder vandaan. Ze zijn dan het kwetsbaarst, omdat ze dan nog geen beschermende dop hebben. Bij Ilex valt dit moment echter samen met de bloeiperiode. Op dat moment worden bijen ingezet voor de bestuiving, nodig voor een goede beszetting. Veel middelen zijn schadelijk voor bestuivers en kunnen dus niet worden gebruikt. Het gevolg is dat dopluis onvoldoende bestreden wordt. Een bijkomend probleem is dat in deze periode van het jaar het middel moeilijk op de juiste plaats komt door het dichte gewas. De volgende oplossingsrichtingen werden verkend: ander bestrijdingstijdstip, bij-vriendelijker middelen, benutten natuurlijke vijanden en gemakkelijk verwijderen doppen tijdens afbroei van het blad.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.