Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438319
Title Financiële gevolgen Regeerakkoord en Meerjarig Financieel Kader van de EU voor de land- en tuinbouw; Een vergelijking met andere mkb-sectoren
Author(s) Venema, G.S.; Veen, H.B. van der; Jongeneel, R.A.; Jager, J.H.; Silvis, H.J.; Verhoeven, W.; Kwaak, T.
Source Den Haag : LEI, onderdeel van Wageningen UR (Nota / LEI Wageningen UR : Onderzoeksveld Sectoren & Ondernemerschap ) - 24
Department(s) LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
LEI INT BELEID - Landbouwbeleid
Agricultural Economics and Rural Policy Group
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landbouwsector - overheidsbeleid - openbare financiën - effecten - gemeenschappelijk landbouwbeleid - economische verandering - agricultural sector - government policy - public finance - effects - cap - economic change
Categories Government Policy, Netherlands
Abstract Naar aanleiding van het debat over de regeringsverklaring (14 november 2012) heeft het kabinet aangegeven om de effecten van het Regeerakkoord voor de primaire land- en tuinbouw door te laten rekenen. Hierop heeft het ministerie van EZ aan een samenwerkingsverband van LEI Wageningen UR en Panteia de opdracht verstrekt om de gevolgen voor de land- en tuinbouw door te rekenen en te vergelijken met die voor enkele andere mkb-sectoren. In aanvulling hierop heeft het ministerie gevraagd om ook de gevolgen van het nieuwe Meerjarig Finan-cieel Kader (2014-2020) van de Europese Unie mee te nemen. Het akkoord dat de lidstaten hierover begin februari 2013 hebben bereikt, houdt een korting in van het budget voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.