Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438330
Title Ontwikkeling van praktijktoetsen voor zuur, snot en bolrot
Author(s) Vreeburg, P.J.M.; Doorn, J. van; Dam, M.F.N. van; Gude, H.; Duijvesteijn, R.; Pham, K.T.K.; Kock, M.J.D. de
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 37
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - infecties - erwinia - fusarium - dickeya - testen - methodologie - detectie - snelle methoden - ornamental bulbs - infections - testing - methodology - detection - rapid methods
Categories Bulb and Tuber Flowers / Diseases, Pests and Disorders of Plants (General)
Abstract Tijdens de handel van bloembollen leiden latente (niet - zichtbare) infecties tot handelsdiscussies en grote verliezen. Om deze handelsdiscussies voor te zijn en verliezen tijdens handel te voorkomen, is het noodzakelijk om latente infecties in een vroeg stadium in de keten te detecteren. Daarom bestaat er behoefte aan een betrouwbare, praktische en vooral snelle toetsmethode om na te kunnen gaan of bepaalde ziekten of ziektekiemen in een partij bloembollen onzichtbaar (latent) aanwezig zijn. Deze toetsmethode is n iet alleen toepasbaar voorafgaand aan de verkoop van partijen. De toetsmethode kan ook ingezet worden gedurende de teelt van plantmateriaal waardoor latent - zieke partijen vroegtijdig herkend kunnen worden, waardoor met passende maatregelen verdere verspreiding van de ziekte voorkomen kan worden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.