Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438332
Title Teelt van lelies in goten in de grond in Drenthe, 2012
Author(s) Slootweg, G.
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving BBF - 7
Department(s) Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) lelies - cultuurmethoden - teeltsystemen - goten - emissie - substraten - proeven - bloembollen - landbouwkundig onderzoek - drenthe - teelthandleidingen - lilies - cultural methods - cropping systems - ducts - emission - substrates - trials - ornamental bulbs - agricultural research - cultivation manuals
Categories Liliales / Cultivation, Cultural Methods
Abstract De noodzaak te voldoen aan de toenemende milieueisen en tevens een constante goede kwaliteit te produceren, vereisen de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies. Binnen het onderzoeksprogramma ‘Teelt de grond uit’ worden nieuwe teeltsystemen voor de open teelten ontwikkeld en waar mogelijk geïmplementeerd. Bij PPO in Lisse wordt sinds 2010 onderzoek uitgevoerd gericht op de ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor lelies in kleine volumes substraat. Op basis van de ontwikkelde kennis vanuit de proeven in Lisse, is op het proefveld van ROL te Wapse een pilot aangelegd waarbij lelies in goten in de grond worden geteeld.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.