Staff Publications

  • external user (warningwarning)
  • Log in as
  • language uk
Record number 438343
Title Verkennen en toepassen van besluitvormingsmodellen in de uitvoering van natuurbeleid
Author(s) Verburg, R.W.; Westerhof, E.J.G.M.; Bogaardt, M.J.; Selnes, T.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-werkdocument 319) - 79
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI Datalab
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) natuurbeleid - besluitvorming - speltheorie - analytische methoden - nature conservation policy - decision making - game theory - analytical methods
Categories Nature Conservation Policy
Abstract In dit werkdocument is een literatuurverkenning uitgevoerd van verschillende bestuurskundige analysemethoden en besluitvormingsmodellen. Daarnaast zijn twee casussen onderzocht om te verkennen of dergelijke casussen toepasbaar zijn om besluitvormingsmodellen in het natuurbeleid te simuleren. Uit de verkenningen is een prototype besluitvormingsmodel ontwikkeld en is de besluitvorming van een casus gesimuleerd. De voorlopige resultaten van deze simulaties geven aanleiding om het besluitvormingsmodel verder te ontwikkelen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.