Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438344
Title Kenniskring staand want IJsselmeer: pilot project 2012
Author(s) Keeken, O.A. van; Uhlmann, S.S.; Kuijs, E.K.M.; Graaf, M. de
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C027.13) - 27
Department(s) IMARES Vis
IMARES Visserij
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) visserijbeheer - visbestand - monitoring - vistuig - binnenvisserij - ijsselmeer - kaderrichtlijn water - fishery management - fishery resources - fishing gear - freshwater fisheries - lake ijssel - water framework directive
Categories Aquaculture and Fisheries (General)
Abstract Voor een duurzame snoekbaars- en baarsvisserij op het IJsselmeer en het Markermeer zal moeten worden voldaan aan de Kader Richtlijn Water (KRW) voorschriften met betrekking tot de verhouding maatse en ondermaatse vis. De huidige visbemonstering op het open water door IMARES met een kuil is niet geschikt om verschuivingen in de verhouding maatse en ondermaatse vis waar te nemen. Om te komen tot een meer geschikte monitoring in relatie tot de Kader Richtlijn Water is op initiatief van de Kenniskring Binnenvisserij een pilotstudie uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.