Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438376
Title Berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen op basis van SO in plaats van nge
Author(s) Luijt, J.; Meer, R.W. van der; Voskuilen, M.J.
Source Den Haag : LEI Wageningen UR (Nota / LEI : Natuurlijke hulpbronnen ) - 17
Department(s) LEI NAT HULPB - Milieu, Natuur en Landschap
LEI SECT & OND - Prestatie en Perspectief Agrosectoren
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) pachtovereenkomsten - landbouwgrond - grondprijzen - agrarische economie - farm leases - agricultural land - land prices - agricultural economics
Categories Farm economics
Abstract De jaarlijkse berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen per pachtprijsgebied vindt plaats met be-hulp van steekproefbedrijven uit het Bedrijveninformatienet (Informatienet) van het LEI. De zogenaamde grondbeloningsbedrijven worden uit het Informatienet geselecteerd op basis van het bedrijfstype (akker-bouw- en melkveebedrijven) en de bedrijfsomvang (een ondergrens en een bovengrens). Voor zowel de bedrijfstypering als de bedrijfsomvang werden Nederlandse grootte-eenheden (nge) gebruikt. De nge is echter in 2010 vervangen door de standaardopbrengst (SO), vanwege gewijzigde Europese regelgeving. De wijziging heeft gevolgen voor de selectie van de grondbeloningsbedrijven (bedrijfstype en bedrijfsomvang), mogelijk resulterend in een andere samenstelling van groepen bedrijven per pachtprijsgebied en daardoor afwijkende uitkomsten bij de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen, de regionormen. De berekening zelf blijft ongewijzigd. De uitkomsten van de berekening kunnen evenwel verschillen vanwege een veranderde samenstelling van de steekproefbedrijven per pachtprijsgebied. Het doel van deze notitie is een voorstel te doen voor de overgang van nge naar SO ten behoeve van de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen waarbij het effect van de overgang op de hoogte van de regionormen zo beperkt mogelijk blijft.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.