Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438448
Title Vaststellen N-behoefte nieuwe leliecultivars
Author(s) Slootweg, G.; Reuler, H. van; Aanholt, J.T.M. van
Source Lisse : Praktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF - 28
Department(s) Flower Bulbs
Wageningen UR Greenhouse Horticulture
Nursery Stock
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bloembollen - lelies - cultivars - stikstof - normen - proeven - bemesting - toedieningshoeveelheden - doseringseffecten - gewasopbrengst - ornamental bulbs - lilies - nitrogen - standards - trials - fertilizer application - application rates - dosage effects - crop yield
Categories Liliales / Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per ha op zand, löss en veen en 155 kg per ha op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor m.n. het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars als te laag voor een optimale gewas- en bolgroei, omdat deze cultivars een veel hogere bolopbrengst en biomassa hebben. Dit project had als doel de gemiddelde N-behoefte van lelie te bepalen voor hoogproductieve leliecultivars door middel van het uitvoeren van een serie veldproeven onder praktijkomstandigheden. Er zijn zes datasets verzameld die nodig zijn om een definitief NA voor OT- en LA-hybride leliecultivars te onderbouwen. Uit dit onderzoek bleek dat een stikstofbemesting op basis van NBS, in een jaar met normale neerslaghoeveelheden, toereikend zal zijn in de nieuwe hoog producerende leliecultivars uit de groep van de OT- en de LA-hybriden die werden onderzocht. Er is, op basis van dit onderzoek geen aanleiding om een nieuw besmestingsadvies op te stellen. In vijf van de zes datasets was de N opname hoger dan gift die volgens het NBS werd toegediend. Dit betekent dat de natuurlijke vruchtbaarheid achteruit gaat en op termijn de opbrengsten zullen dalen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.