Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438461
Title Onderzoek naar de veroorzakers van vruchtrot bij peren (Conference) in de lange bewaring
Author(s) Wenneker, M.; Bruine, J.A. de; Vink, P.; Pham, K.T.K.
Source Randwijk : Praktijkonderzoek Plant en Omgeving, Bloembollen, Boomkwekerij & Fruit (PPO 2013-05) - 19
Department(s) Fruit
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) fruitteelt - pyrus communis - vruchtrot - plantenziekteverwekkende schimmels - cadophora - neofabraea - landbouwkundig onderzoek - bewaarziekten - fruit growing - fruit rots - plant pathogenic fungi - agricultural research - storage disorders
Categories Plant Pathogenic Fungi / Apples, Pears
Abstract In de lange bewaring van peren wordt regelmatig zeer zware uitval door vruchtrot geconstateerd. Deze bewaarverliezen kosten de teler en bewaarders veel geld. Het is onbekend waar deze rot door veroorzaakt wordt. Door Wageningen UR, PPO Bollen Boomkwekerij & Fruit is een groot aantal perenmonsters onderzocht op de mogelijke veroorzakers. Uit het onderzoek blijkt dat twee schimmel geslachten als hoofdveroorzaker van vruchtrot bij peren aangewezen kunnen worden. Dat zijn Cadophora, de veroorzaker van visogen, en Neofabraea, de veroorzaker van lenticelspot. Om welke soorten binnen deze schimmel geslachten het precies gaat moet verder onderzocht worden. Cadophora lijkt in partijen meer uitval te geven dan Neofabraea. In een aantal gevallen werd meer dan 60% uitval vastgesteld. Ook werden in monsters soms beide schimmels aangetroffen. Goede bestrijdingsadviezen kunnen nog niet geven worden. Kennis over de levenswijze en infectiemomenten van de schimmels is daarvoor ontoereikend.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.