Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438500
Title Proef: Het Nieuwe Belichten bij tomaat met diffuus glas (interviews met Tom Dueck en Jan Janse)
Author(s) Dueck, T.A.; Janse, J.
Source AgriHolland
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Sound recording (professional)
Publication year 2013
Abstract Onderzoek naar effect van LED-licht en diffuus glas in tomaat. Dit project is onderdeel van het kaderprogramma Kas als Energiebron, en heeft als doelstelling 40% energie te besparen. Op dit moment zijn er 2 belangrijke ontwikkelingen in de glastuinbouw. De eerste ontwikkeling is die van diffuus glas. Diffuus licht wordt beter verdeeld in het gewas waardoor het een grotere bladoppervlak bereikt. Tot nu toe heeft dit in onbelichte teelten tot aanzienlijke productieverhogingen geleid. De tweede ontwikkeling is een hybride-belichtingssysteem. LED-belichting wordt samen met SON-T belichting ingezet om op deze manier het licht dieper in het gewas te brengen. In dit project komen deze ontwikkelingen voor het eerst samen. Deze proef omvat drie behandelingen bij Wageningen UR. Één van de behandelingen met diffuus glas en een hybridebelichting vindt ook plaats bij het Improvement Centre. Deze demo wordt echter apart beoordeeld. Het LED-belichtingssysteem wordt aangeleverd door Philips.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.