Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438552
Title Mogelijkheden voor de teelt van zeekraal in de vollegrond
Author(s) Blom, M.; Visser, W. de
Source Wageningen : Plant Research International, Business Unit Agrosysteemkunde (Rapport / Plant Research International 511) - 22
Department(s) PPO/PRI AGRO Water- en Biobased Economy
PPO/PRI AGRO Multifunctioneel Landgebruik
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) salicornia - zoutwaterlandbouw - groenteteelt - vollegrondsgroenten - vollegrondsteelt - teelthandleidingen - saline agriculture - vegetable growing - field vegetables - outdoor cropping - cultivation manuals
Categories Crop Husbandry / Stem Vegetables
Abstract Aan de commerciële teelt is nog veel te verbeteren voordat een succesvolle opschaling kan plaatsvinden. In het kader van het project Zeeuwse Tong zijn gedurende 3 jaren proeven uitgevoerd op een perceel van het proefbedrijf van de Koninklijke Maatschap de Wilhelminapolder om te zoeken naar oplossingen voor de knelpunten in de teelt. In deze veldproeven zijn zo veel mogelijk de natuurlijke omstandigheden nagebootst waaronder zeekraal in het wild groeit. Dat heeft inzichten opgeleverd ten aanzien van de groei en ontwikkeling van zeekraal in de volle grond. Dit boekje kan helpen een nieuwe teelt op te zetten of verbeteringen aan te brengen in reeds bestaande teelten.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.