Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438561
Title Effecten van het aanpassen van de EHS in de provincie Limburg
Author(s) Wamelink, G.W.W.; Pouwels, R.; Wegman, R.M.A.; Adrichem, M.H.C. van; Eupen, M. van
Source Wageningen : Alterra (Alterra-rapport 2417) - 64
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
Alterra - Earth informatics
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) ecologische hoofdstructuur - natuurbeleid - natuurgebieden - flora - fauna - nadelige gevolgen - inventarisaties - limburg - ecological network - nature conservation policy - natural areas - adverse effects - inventories
Categories Nature Management (General)
Abstract De provincie Limburg heeft de EHS herijkt. Hierdoor wordt een aantal gebieden niet ingericht als natuur. Daarnaast heeft de provincie geschoven met de zogenaamde beheergebieden. Dit zijn gebieden waar economische ontwikkeling beperkt is en beheersmaatregelen worden genomen ten bate van de natuur. Om het ruimtelijk effect van deze wijzigingen op het voorkomen van dier- en plantenpopulaties te onderzoeken is het model de MetaNatuurplanner gedraaid. Modelresultaten laten zien dat er negatieve effecten van de herijking zijn, verspreid over heel Limburg. De veranderingen in de lokalisering van de beheergebieden kunnen een deel van deze achteruitgang opvangen, het is echter onontkoombaar dat de totale natuurkwaliteit in Limburg lager zal blijven dan wanneer de plannen van de oorspronkelijke EHS zouden worden uitgevoerd.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.