Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438564
Title Kleine bosmieren versus grote grazers
Author(s) Mabelis, A.A.; Houwelingen, V. van
Source Holland's Duinen 2012 (2012)60. - ISSN 1389-7373 - p. 35 - 41.
Department(s) Centre for Ecosystem Studies
Publication type Non-refereed article in scientific journal
Publication year 2012
Keyword(s) duingebieden - fauna - formicidae - begrazing - nadelige gevolgen - grote grazers - spreiding - zuid-holland - duneland - grazing - adverse effects - large herbivores - spread
Categories Population Ecology
Abstract Hollands duinen bezitten geschikt leefgebied voor bosmieren, vooral op plaatsen waar een eikenberkenbos tot ontwikkeling is gekomen, zoals in de vallei Bierlap in de duinen bij Den Haag. In dit bos hebben veel studenten tijdens de jaarlijkse cursus ecologie onderzoek verricht naar de relatie tussen bosmieren en andere soorten die in het duin leven. Daartoe werden soms dagen achtereen mieren geteld die naar en van een mierennest liepen, al of niet met een prooi in hun kaken. De laatste tien jaar is echter het aantal bosmieren teruggelopen. Getracht is de vraag te beantwoorden of dit een gevolg kan zijn van introductie van grote grazers (koeien en paarden) in het duingebied
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.