Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438586
Title BOFEK2012. de nieuwe bodemfysische schematisatie van Nederland
Author(s) Wösten, J.H.M.
Source H2O : tijdschrift voor watervoorziening en afvalwaterbehandeling 2012 (2013)april. - ISSN 0166-8439 - p. 1 - 3.
Department(s) Alterra - Soil physics and land use
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) bodemfysica - bodemwaterretentie - bodemtypen - modellen - soil physics - soil water retention - soil types - models
Categories Soil Physics
Abstract Waterschap Vallei & Eem, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en Alterra Wageningen UR hebben samen een nieuwe bodemfysische schematisatie voor Nederland ontwikkeld. Deze schematisatie geeft een gedetailleerd beeld van de bodemfysische eigenschappen van de afzonderlijke horizonten waaruit de bodem is opgebouwd, en verschaft daarmee belangrijke invoergegevens in modelstudies naar het transport van water en opgeloste stoffen in de onverzadigde zone. Deze nieuwe schematisatie vervangt de veelgebruikte PAWN-schematisatie uit 1988.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.