Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438600
Title Het Nieuwe Belichten bij tomaat met minder CO2
Author(s) Dueck, T.A.; Gelder, A. de; Janse, J.; Baar, P.H. van; Eveleens, B.A.; Grootscholten, M.
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1232) - 44
Department(s) WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) glastuinbouw - teeltsystemen - vruchtgroenten - solanum lycopersicum - belichting - energiebesparing - gewasbescherming - kooldioxide - lichtregiem - plantenontwikkeling - greenhouse horticulture - cropping systems - fruit vegetables - illumination - energy saving - plant protection - carbon dioxide - light regime - plant development
Categories Tomatoes / Cropping Systems
Abstract Gedurende de laatste jaren zijn de inzichten in Het Nieuwe Belichten aanzienlijk toegenomen. Inmiddels heeft de praktijk gevraagd om een robuuster teeltstrategie met minder risico voor ziektes en met minder veranderingen in de klimaatinstellingen. In dit project worden natuurlijke instraling, belichting, CO2 en teeltstrategie geïntegreerd om een gewas te krijgen dat sterk en gezond na de kortste dag tevoorschijn komt én met 30% energiebesparing.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.