Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438604
Title De economische waarde en het investeringspotentieel van het biobased cluster in Zuid-Holland
Author(s) Bakker, T.; Broens, D.F.; Georgiev, E.S.; Logatcheva, K.
Source Den Haag : LEI onderdeel van Wageningen UR (LEI-rapport : Onderzoeksveld Markt & ketens ) - ISBN 9789086155965 - 57
Department(s) LEI MARKT & K - Ketenprestaties
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) regionale economie - biobased economy - zuid-holland - inventarisaties - economische ontwikkeling - regionale ontwikkeling - regional economics - inventories - economic development - regional development
Categories Regional Economics
Abstract De biobased economy kan in de komende jaren een belangrijke motor worden voor regionale economische groei in de Provincie Zuid-Holland. Uit dit onderzoek blijkt dat op dit moment al circa 900 mln. euro toegevoegde waarde per jaar wordt gerealiseerd en dat ondernemers een verdubbeling van deze waarde verwachten in 2016. De Zuidvleugelpartners in Zuid-Holland hebben in 2012 een ambitieuze beleidsagenda uitgewerkt, met een stevige groeiverwachting ten aanzien van de biobased economy. In het verlengde daarvan ontstond bij beleidsmakers de behoefte aan feiten en cijfers ten aanzien van de bedrijvigheid en het groeipotentieel in deze nieuwe sector. Deze studie biedt hiertoe - op basis van een overzicht van de huidige biobased bedrijven in de provincie - een inventarisatie van de huidige economische waarde en een beschrijving van het investeringspotentieel en beleidsaanbevelingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.