Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438618
Title Wegwijs in de natuur : achtergronden, illustraties en toepassingen van het informatiesysteem SynBioSys
Author(s) Bongers, M.G.H.; Graaf, M.C.C. de; Hennekens, S.M.; Janssen, J.A.M.; Loon, H.A.M.M. van; Ozinga, W.A.; Rooijen, N.M. van; Schaminee, J.H.J.
Source [Wageningen] : Alterra [etc.] - 110
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
Bos- en Natuurbeheer (VHL)
Nature Conservation and Plant Ecology
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) vegetatietypen - plantengemeenschappen - databanken - hoger onderwijs - toepassing - vegetation types - plant communities - databases - higher education - application
Categories Plant Ecology
Abstract De afgelopen twee jaar is door HBO en MBO onderwijs, in samenwerking met Alterra en werkveld, gewerkt aan het zodanig invullen van SynBioSys dat het bruikbaar is zowel binnen het werkveld als het onderwijs. Als laatste product van het project is tot stand gekomen: Wegwijs in de Natuur: achtergronden, illustratie en toepassingen van het Informatiesysteem SynBioSys.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.