Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438647
Title Ecologische bemonstering Griesberg, Delfzijl
Author(s) Baptist, M.J.; Groot, A.V. de
Source Den Burg : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C143/12) - 23
Department(s) IMARES Ecosystemen
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) kustgebieden - bescherming - afvalhergebruik - eilanden - ecologie - wetlands - groningen - eems-dollard - hoogwaterbeheersing - coastal areas - protection - waste utilization - islands - ecology - flood control
Categories Waste treatment / Hydraulic Engineering
Abstract In het kader van het project Marconi (Maritieme Concepten in beeld) te Delfzijl is een plan ontwikkeld om vóór de Schermdijk van Delfzijl een golfremmende kwelder aan te leggen. Deze kwelder zal de hoogwaterveiligheid van Delfzijl vergroten, waardevolle natuur toevoegen in dit deel van de Eems- Dollard en voorzien in recreatiemogelijkheden. Voor de Schermdijk ligt de ‘griesberg’, een bij laagwater droogvallende opeenhoping van kalkgries. Het bestaat voornamelijk uit kalk (calciumcarbonaat) dat is geloosd in de Eems als bijproduct van de productie van soda (natriumcarbonaat). Onderzocht wordt of dit kalkgries nuttig gebruikt kan worden. Een onderdeel van de studie betreft een ecologisch onderzoek
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.