Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438654
Title Impatiens-vlekkenvirus in Phalaenopsis
Author(s) Stijger, I.; Hamelink, R.; Pham, K.T.K.; Kock, M.J.D. de
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1212)
Department(s) Wageningen UR Greenhouse Horticulture
WUR GTB Gewasgezondheid
Flower Bulbs
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) sierplanten - orchideeën als sierplanten - phalaenopsis - impatiens necrotic spot virus - thrips - frankliniella occidentalis - gastheerpreferenties - nederland - ornamental plants - ornamental orchids - host preferences - netherlands
Categories Ornamental Plants
Abstract In de teelt van Phalaenopsis worden telers de laatste jaren geconfronteerd met een bladsymptoom bestaande uit concentrische kringen, vooral op de jongste bladeren. De aantasting varieert van mild (een enkele chlorotische kring) tot ernstig (afstervende bladdelen). In mei 2009 signaleerde men een sterke toename aan symptomen, waarbij in verschillende partijen tot 25% van de planten was aangetast. Middels een ELISA-toets is de aanwezigheid van Impatiens-vlekkenvirus (Impatiens necrotic spot virus, INSV) vastgesteld. De symptomen van INSV kunnen verschillend zijn en zijn afhankelijk van de waardplant, de omstandigheden waarin de plant wordt geteeld en het gedrag van een individuele trips die een plant koloniseert. Necrotische vlekken, strepen, kringvlekken, groeiachterstand en verwelking zijn een aantal van de vele symptomen die door dit virus kunnen worden veroorzaakt. Ook is het mogelijk dat het virus symptoomloos in de plant voorkomt. INSV wordt overgedragen via trips en de Californische trips (Frankliniella occidentalis) is de voornaamste vector. Alleen de larven van de trips kunnen het virus opnemen uit besmette planten. Nadat de larven volgroeid zijn, verspreiden de volwassen exemplaren het virus naar andere planten. Rondvliegende volwassen mannetjes zijn de belangrijkste verspreiders. 'Schone' volwassen tripsen kunnen het virus niet meer opnemen. De overdracht van het virus is persistent. Uit de overdrachtsexperimenten is gebleken dat tripsen niet de voorkeur geven aan Phalaenopsis-planten. Het zou kunnen zijn dat geïnfecteerde tripsen de planten testen als geschikte voedselbron bij gebrek aan beter. Zodra ze een betere waardplant vinden zullen ze niet meer op de Phalaenopsis-planten blijven. In de overdrachtsproeven is een verschil te zien tussen een gedwongen verblijf van de tripsen en een vrije keus. Bij een gedwongen verblijf van geïnfecteerde tripsen op gezonde bladeren zijn de symptomen al na ongeveer een week zichtbaar dit in tegenstelling tot de vrije keus waarbij symptomen rond de vier weken zichtbaar waren.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.