Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438722
Title Biologische klok bepaalt veel processen in de plant : planten reageren gedurende de dag verschillend op teeltmaatregelen
Author(s) Heuvelink, E.; Kierkels, T.
Source Onder Glas 5 (2008)12. - p. 28 - 29.
Department(s) Horticultural Supply Chains
PE&RC
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) tuinbouwbedrijven - teeltsystemen - kassen - kleur - belichting - huidmondjes - fotosynthese - kooldioxide - glastuinbouw - kastechniek - market gardens - cropping systems - greenhouses - colour - illumination - stomata - photosynthesis - carbon dioxide - greenhouse horticulture - greenhouse technology
Categories Greenhouse Technology
Abstract Steeds meer wordt duidelijk dat de biologische klok in de plant een rol speelt bij een enorm groot aantal processen. Voorbeelden zijn zaadkieming, lengtegroei, fotosynthese, productie van plantenhormonen, activiteit van enzymen, opening en sluiting van huidmondjes, en opengaan van bloemen. Dat betekent ook dat planten gedurende de dag verschillend reageren op teeltmaatregelen. Het is een punt om rekening mee te houden bij langdurige belichting, CO2 doseren en de toepassing van andere lichtkleuren. Op dit punt moet nog veel inzicht verworven worden
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.