Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438743
Title Schelpdierwateronderzoek 2012
Author(s) Poelman, M.; Hoek-van Nieuwenhuizen, M. van; Gool, A.C.M. van
Source Yerseke : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C065/13) - 36
Department(s) IMARES Aquaculture
IMARES Vis
IMARES Delta
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) schaaldieren - schaal- en schelpdierenvisserij - verontreiniging - waterverontreiniging - westerschelde - oosterschelde - noordzee - waddenzee - monitoring - voordelta - shellfish - shellfish fisheries - pollution - water pollution - western scheldt - eastern scheldt - north sea - wadden sea
Categories Fisheries
Abstract Rijkswaterstaat heeft IMARES verzocht om de gehalten aan fecale coliformen, E. coli (aanvullend), zware metalen en gehalogeneerde organische stoffen vast te stellen in schelpdiervlees in de productiegebieden. Ook is verzocht zintuiglijke waarnemingen op het schelpdiervlees en veldmetingen voor de verschillende parameters in het oppervlaktewater uit te voeren. IMARES heeft op 12 locaties waar schelpdierproductie/visserij voorkomt, namelijk in de Westerschelde, Grevelingen, Oosterschelde, Voordelta en de Waddenzee deze bepalingen uitgevoerd. Toetsing aan de bestaande normen leert dat de normen niet worden overschreden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.