Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438787
Title De natuurtoets in de omgevingsvergunning : inventarisatie van (internet)bronnen
Author(s) Broekmeyer, M.E.A.; Greft-van Rossum, J.G.M. van der; Sanders, M.E.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2428) - 32
Department(s) Alterra - Biodiversity and policy
CL - Ecological Models and Monitoring
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) natuurbeschermingsrecht - vergunningen - gemeenten - natuurbeleid - monitoring - Nederland - nature conservation law - permits - municipalities - nature conservation policy - Netherlands
Categories Nature Conservation Policy
Abstract In het kader van het actieplan implementatie natuurwetgeving is achterhaald welke instrumenten gemeenten al gebruiken in hun functie als front-office voor het aanhaken van de natuurwetgeving in de omgevingsvergunning. Beschreven is aan welke kennisvragen de instrumenten bijdragen en hoe bruikbaar deze bestaande hulpmiddelen zijn bij het versterken van deze front-office functie van gemeenten. Tenslotte is een advies geformuleerd voor een ‘ideaal’ stappenplan met ondersteunende instrumenten. Deze stappen kunnen worden doorlopen in het vooroverleg, het (eerste) contact tussen de initiatiefnemer en de gemeente bij de aanvraag van een omgevingsvergunning. Met de voorgestelde instrumenten kan een gemeente initiatiefnemers helpen een goede aanvraag omgevingsvergunning in te dienen waarbij rekening wordt gehouden met mogelijke effecten van de activiteit op wettelijk beschermde natuurwaarden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.