Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438806
Title Bedrijfsmatig werken in bos- en natuurbeheer : ambities in relatie tot resultaten
Author(s) Hoogstra, M.A.; Arts, B.J.M.
Source Utrecht : InnovatieNetwerk (Rapport / InnovatieNetwerk 13.2.316) - ISBN 9789050595049 - 101
Department(s) Forest and Nature Conservation Policy
WASS
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bosbeheer - natuurbeheer - bedrijfsvoering - financieren - natuurgebieden - innovaties - subsidies - overheidsbeleid - forest administration - nature management - management - financing - natural areas - innovations - government policy
Categories Forestry (General) / Forest Economics
Abstract In discussies over afnemende subsidies en de zoektocht naar andere financieringsbronnen wordt vaak gefocust op financiële prikkels. Uit dit project, dat InnovatieNetwerk samen met de leerstoelgroep Bos- en Natuurbeleid van de WUR vorm gaf, blijkt dat een kwart van de natuureigenaren geen ambitie heeft om bedrijfsmatig te werken, bijvoorbeeld omdat zij hun bezit beschouwen als een hobby. Voor deze groep is het niet erg als het bedrijf meer kost dan het oplevert. Wil je deze groep ondernemers stimuleren tot innovatie, dan is het zaak om aan te sluiten bij hun ambities en behoeften, wetend dat geld voor hen niet de primaire motivatie is. Aanleiding tot deze studie zijn de komende bezuinigingen op zowel het Nederlandse natuurbeheer als het EU landbouwbeleid
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.