Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438970
Title Bosbeheer en klimaatverandering : resulaten van LANDCLIM-simulaties voor Zuidoost-Veluwe
Author(s) Clerkx, A.P.P.M.; Didion, M.P.; Hengeveld, G.M.; Schelhaas, M.
Source Wageningen : Alterra, Wageningen-UR (Alterra-rapport 2438) - 84
Department(s) Alterra - Vegetation, forest and landscape ecology
CE - Forest Ecosystems
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) bosbedrijfsvoering - klimaatverandering - modellen - simulatiemodellen - biodiversiteit - natuurontwikkeling - ecologische successie - recreatie - habitatrichtlijn - veluwe - forest management - climatic change - models - simulation models - biodiversity - nature development - ecological succession - recreation - habitats directive
Categories Forestry (General) / Climatic Change / Mathematical Models, Simulation Models
Abstract Binnen het EU-FP 7-project MOTIVE is voor Nederland het studiegebied Zuidoost-Veluwe met behulp van het model LANDCLIM de bosontwikkeling gesimuleerd voor een periode van 100 jaar, waarin combinaties van drie beheer- en klimaatscenario’s zijn doorgerekend. Voor de beheerscenario’s is een voortzetting van het huidige beheer afgezet tegen een scenario waarin ingespeeld wordt op een toename van de productie als gevolg van hogere temperaturen en CO2 in de atmosfeer en een beheer waarbij zoveel mogelijk de verwachte negatieve gevolgen van klimaatverandering (droogte, storm) preventief worden opgevangen. De beheerscenario’s zijn ingevuld in samenwerking met de bosbeheerders uit het studiegebied. De klimaatscenario’s gaan respectievelijk uit van een milde verandering en een forse klimaatverandering, afgezet tegen de ontwikkelingen bij een gelijkblijvend klimaat. Voor een aantal ecosysteemdiensten die belangrijk zijn voor het studiegebied is bekeken hoe de verwachte bosontwikkeling deze diensten beïnvloeden.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.