Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 438982
Title Kennisdocument Zeebaars: de vis, de visserij en haar beheer
Author(s) Quirijns, F.J.; Hammen, T. van der; Overzee, H.M.J. van
Source IJmuiden : IMARES (Rapport / IMARES Wageningen UR C080/13) - 42
Department(s) IMARES Visserij
IMARES Vis
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) zeebaars - sportzeevisserij - hengelsport - discards - visbestand - bemonsteren - databanken - sea bass - sea fishing - angling - fishery resources - sampling - databases
Categories Pisces / Fishery Resources and Management
Abstract Dit kennisdocument geeft een overzicht van de momenteel beschikbare kennis over zeebaars en over de visserij op zeebaars. Het document is geschreven op verzoek van de Kenniskring kleinschalige kust- en zeevisserij. Beschreven worden de verschillende bronnen die zijn gebruikt: literatuur en internet; de bemonstering van aangelande zeebaars op verschillende Nederlandse afslagen; de databank van de overheid, waarin aanlandingen en visserij-inspanning per reis geregistreerd zijn; een merkexperiment met zeebaars; kennis van vissers; een bemonstering van de recreatieve visserij in Nederland; en een lokale bemonstering door een recreatieve nettenvisser op het Heemskerker strand. Tot slot is een beschrijving van het huidige beheer van de zeebaarsvisserij in Europa en van de vangstadvisering door internationale onderzoeksinstituten opgenomen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.