Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439067
Title Synthese monitoring mestmarkt 2006-2011
Author(s) Koeijer, T.J. de; Luesink, H.H.; Daatselaar, C.H.G.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-rapport 119) - 36 p.
Department(s) LEI SECT & OND - Duurzame Ontwikkeling Agrosectoren
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2012
Abstract De aanvoer en afzet van dierlijke mest via de mestmarkt in Nederland zijn op verzoek van het ministerie van Economische Zaken (EZ) voor de periode 2006-2011 in beeld gebracht. Dit is gedaan op basis van analyses van de Vervoersbewijzen Dierlijke Mest (VDM’s) en op basis van modelberekeningen met MAMBO. Dit rapport geeft een synthese van de resultaten. Het berekend aanbod (MAMBO) op de mestmarkt is in de periode 2006-2011 met 15% gestegen tot 85 miljoen kg fosfaat in 2011. Het geregistreerde aanbod (VDM’s inclusief correcties) is in diezelfde periode met 45% gestegen tot 84 miljoen kg fosfaat in 2011. De afzet naar landbouwbedrijven vormt met ruim 40% de belangrijkste post van de totale afzet van dierlijke mest. In 2011 was er voor 8 miljoen kg fosfaat geen bestemming. De hoeveelheid mest waarvoor geen bestemming is, zal naar verwachting in 2012 nagenoeg gelijk zijn. Hierdoor zullen de afzetprijzen in 2012 ook weer relatief hoog zijn. Om de totale hoeveelheid aangeboden mest af te zetten, zal er of meer mest moeten worden geëxporteerd en/of meer mest moeten worden verwerkt. Het scheiden van mest waardoor de plaatsingsruimte in de landbouw optimaler kan worden benut en een vermindering van de hoeveelheid fosfaat in het voer kunnen ook een bijdrage leveren. Trefwoorden: dierlijke mest, fosfaat, mestafzetprijzen, mestmarkt
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.