Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439097
Title Modellering van verandering van grondgebruik en bosbouw in een algemeen evenwichtsmodel
Author(s) Woltjer, G.B.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 21) - 6
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) landgebruik - grondbeheer - vraagfunctie - aanbodsfunctie - landbouwgrond - bossen - modellen - land use - land management - demand functions - supply functions - agricultural land - forests - models
Categories Forest Ecology
Abstract Bij veel onderzoeksvragen bij het Planbureau voor de Leefomgeving en Wageningen UR spelen ontbossing en bosbouw een belangrijke rol. Om de effecten te analyseren voor grondgebruik van het beleid voor biobrandstoffen, landbouw of handel wordt vaak het algemene evenwichtsmodel MAGNET van LEI Wageningen UR gebruikt. Een van de sterke kanten van dit model van de wereldeconomie is de aandacht voor grondaanbod. Recent is een nieuwe benadering voor de dynamiek van de grondmarkt en de rol van bosbouw ontwikkeld. WOt-paper 21 beschrijft de achtergronden van deze nieuwe benadering van grondaanbod in MAGNET.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.