Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439108
Title Effect van droogte op stedelijk gebied, Kennisinventarisatie
Author(s) Brolsma, R.J.; Buma, J.; Meerten, H. van; Dionisio, M.; Elbers, J.A.
Source Deltares - ISBN 9789490070618 - 72
Department(s) Alterra - Climate change and adaptive land and water management
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) droogte - neerslag - stedelijke gebieden - riolering - grondwaterstand - oppervlaktewater - funderingen - waterkwaliteit - literatuuroverzichten - drought - precipitation - urban areas - sewerage - groundwater level - surface water - foundations - water quality - literature reviews
Categories Water Management (General)
Abstract Deze kennisinventarisatie beschrijft de resultaten van een literatuurstudie naar de beschikbare kennis over de kwetsbaarheid van stedelijk gebieden voor droogte en de relevante processen, die optreden bij droogte in de stad. Hiernaast zijn voor deze studie de resultaten van een workshop met de gemeente Rotterdam, de betrokken waterschappen en verschillende onderzoekers en de resultaten van interviews met experts gebruikt. De studie is uitgevoerd binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.