Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439130
Title Monitoren bedrijven met toepassing van geavanceerde oxidatie als waterzuiveringsmethode - Werkpakket 1 : groeiremming voorkomen
Author(s) Maas, A.A. van der; Raaphorst, M.G.M.; Enthoven, N.; Blok, C.; Beerling, E.A.M.; Os, E.A. van
Source Bleiswijk : Wageningen UR Glastuinbouw (Rapporten GTB 1199) - 68
Department(s) WUR GTB Teelt & Bedrijfssystemen
WUR GTB Tuinbouw Technologie
WUR GTB Gewasfysiologie Management en Model
Publication type Research report
Publication year 2012
Keyword(s) glastuinbouw - substraten - waterkwaliteit - oxidatie - zuiveren - emissie - plantenontwikkeling - monitoring - drainagewater - greenhouse horticulture - substrates - water quality - oxidation - purification - emission - plant development - drainage water
Categories Water Quality / Horticulture
Abstract In het onderzoek zijn 12 bedrijven gemonitord die geavanceerde oxidatie (H2O2 - UV) toepassen voor het zuiveren van drainwater. De vraagstelling was of dit leidde tot het voorkomen van groeiremming en tot het verminderen van waterlozing. De gewassen op de teeltbedrijven waren gerbera, roos, paprika, komkommer en tomaat. De water- en emissiestromen op de bedrijven zijn kwantitatief vastgelegd. De cijfers zijn vergeleken en bediscussieerd tussen de jaren 2010 en 2011 en tussen de bedrijven en vergeleken en met de berekende waarden van een waterstroommodel. Toepassing van geavanceerde oxidatie (AOX) leidde tot meer vertrouwen van de telers in de waterkwaliteit en op een enkel bedrijf tot het daadwerkelijk oplossen van gewasgroei problemen. Projectdeelname zorgde voor een grotere bewustwording van het watermanagement, een stimulans om van elkaar te leren en voor acties om dingen uit te proberen. Mede hierdoor waren de wateremissiecijfers in 2011 lager dan in 2010. In verschillende meetdagen is het effect van doseringsreeksen voor waterstofperoxide en UV op het opheffen van groeiremming en op de afbraak van gewasbeschermingsmiddelen gemeten. Effectieve doseringen voor het voorkomen van groeiremming zijn 15-25 mg/l H 2 O 2 en 100-250 mJ/cm2 UV. Toepassing van AOX geeft mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen af te breken. De vracht kan aanzienlijk worden verminderd, maar er blijft altijd een kleine resthoeveelheid aan persistente middelen over. Een maximaal effect voor de afbraak van middelen tot beneden de MTR (=maximaal toelaatbaar risico) wordt verkregen met de dosering 25 mg/l H 2 O 2 en 500 mJ/cm2 UV
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.