Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439157
Title Modellering van vleesconsumptie en productie in een algemeen evenwichtsmodel
Author(s) Woltjer, G.B.
Source Wageningen : Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOt-paper 22) - 6
Department(s) LEI INT BELEID - Internationale Handel & Markten
WOT Natuur & Milieu
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) voedselconsumptie - vleeswaren - modelleren - intensieve veehouderij - milieueffect - vleesproductie - eiwitbronnen - modellen - food consumption - meat products - modeling - intensive livestock farming - environmental impact - meat production - protein sources - models
Categories Human Nutrition (General)
Abstract Het algemene evenwichtsmodel MAGNET is gebruikt om verschillende beleidsopties voor vleesconsumptie door te rekenen. Het resultaat daarvan is terug te vinden in het rapport ‘The protein puzzle’ van het Planbureau voor de Leefomgeving uit 2011. Om dit soort berekeningen mogelijk te maken, is het model aangepast. WOT-paper 22 gaat in op de modellering van vleesconsumptie in MAGNET.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.