Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439162
Title Kom naar de Kas met Kennis: strategieën voor kennisvalorisatie
Author(s) Derkx, M.P.M.; Geerling-Eiff, F.A.; Splinter, G.M.
Source Wageningen : Wageningen UR - 63
Department(s) Nursery Stock
LEI Regional economy & land use
LEI Regional economy & land use
LEI Agricultural sector & entrepreneurship
Publication type Research report
Publication year 2013
Keyword(s) kennisvalorisatie - kennisoverdracht - kennisniveau - economische sectoren - levenslang leren - samenwerking - wetenschappelijk onderzoek - ondernemerschap - knowledge exploitation - knowledge transfer - knowledge level - economic sectors - lifelong learning - cooperation - scientific research - entrepreneurship
Categories Knowledge Exchange
Abstract De internationale concurrentiekracht neemt toe in de tuinbouwsector. Ondernemers innoveren zodat ze internationale uitdagingen aan kunnen gaan. (Toekomstige) ondernemers moeten hierbij niet alleen verstand hebben van telen, maar ook van marketing, logistiek, enz. Tegelijkertijd is het groene kennissysteem aan verandering onderhevig door onder andere het nieuwe topsectorenbeleid, het afbouwen van de Productschappen, overheidsbezuinigingen en de gewenste veranderingen in het groene onderwijssysteem (Human Capital Agenda, de commissie Blad Plukken, etc.). Dit zorgt voor een nieuwe uitdaging voor de tuinbouwsector, mede om robuuste relaties op te bouwen tussen kenniswerkers (onderzoek, advies en onderwijs) en ondernemers, in het bijzonder het MKB. Dit leidt tot de volgende onderzoeksvraag: Wat zijn bewezen alternatieve kennis, valorisatiemodellen en voorbeelden vanuit het groene, niet-groene domein en internationaal, om de kenniskloof tussen ondernemer en kenniswerker te verkleinen, zodat kennis op goede wijze benut wordt in het MKB (anno nu)?
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.