Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439180
Title Bodembeheer afstemmen op regen- en oorwormen
Author(s) Maas, M.P. van der; Heijne, B.; Balkhoven, H.
Source De Fruitteelt 103 (2013)19. - ISSN 0016-2302 - p. 8 - 9.
Department(s) Fruit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) bodembeheer - fruitteelt - pyrus communis - dermaptera - aardwormen - bodemstructuur - duurzaam bodemgebruik - nuttige organismen - soil management - fruit growing - earthworms - soil structure - sustainable land use - beneficial organisms
Categories Soil Science (General) / Cultivation, Cultural Methods
Abstract Op fruitbedrijven in de provincie is eind vorig jaar een onderzoek gestart naar het stimuleren van regen- en oorwormen en het verbeteren van de fosfaatvoeding in peer. Op drie locaties wordt de gangbare perenteelt vergeleken met een bodemleven- en oorwormvriendelijke teeltwijze. Hierbij komen alle aspecten van de perenteelt aan bod zoals gewasbescherming, ondergroeibeheer, bemesting en organische stofaanvoer.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.