Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439199
Title Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen : stikstof
Author(s) Geel, W.C.A. van; Haan, J.J. de
Source Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) stikstofmeststoffen - akkerbouw - graansoorten - aardappelen - suikerbieten - voedergewassen - uien - grassen - groenbemesters - bemesting - nitrogen fertilizers - arable farming - cereals - potatoes - sugarbeet - fodder crops - onions - grasses - green manures - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application / Arable Farming
Abstract De stikstofbemestingsrichtlijnen geven de door de jaren heen gemiddelde optimale stikstofgift. De optimale stikstofgift is echter van veel factoren afhankelijk, zoals voorvrucht, bemestingsverleden, vochtvoorziening en ziektedruk. Op basis van de eigen ervaringen en kennis van percelen en gewassen kan de richtlijn dan ook aan de eigen situatie worden aangepast. Daar waar mogelijk zijn in deze adviesbasis richtlijnen gegeven voor dergelijke aanpassingen (o.a. onderwerken van groenbemesters en oogstresten en gebruik van dierlijke mest).
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.