Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439205
Title Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen
Author(s) Haan, J.J. de; Geel, W.C.A. van
Source Kennisakker.nl 2013 (2013)20 maart.
Department(s) PPO AGV Team Bedrijfssystemenonderzoek/Bodemkwaliteit
Publication type Article in professional journal
Publication year 2013
Keyword(s) akkerbouw - gewassen - mest - organische meststoffen - samenstelling - werkwijze - stikstof - fosfaat - kalium - bemesting - arable farming - crops - manures - organic fertilizers - composition - mode of action - nitrogen - phosphate - potassium - fertilizer application
Categories Fertilizers, Fertilizer Application
Abstract De Adviesbasis voor de bemesting van akkerbouwgewassen bevat de meest actuele bemestingsadviezen. Deze adviezen zijn vastgesteld door de Commissie Bemesting Akkerbouw/Vollegrondsgroenteteelt, die bestaat uit vertegenwoordigers van bedrijfsleven, onderzoek en voorlichting. De adviezen hebben een landbouwkundige grondslag, dat wil zeggen gebruik van het advies leidt tot een economisch optimaal resultaat. De vermelde adviezen gelden voor een gemiddelde situatie. Op basis van eigen ervaringen en kennis kunnen ze aan de eigen specifieke situatie worden aangepast. De Adviesbasis geeft hiervoor handvaten in de vorm van voetnoten en aanvullende opmerkingen.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.