Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439215
Title Varkenstoilet nog niet rijp voor brede praktijk, maar onderdelen nu al toe te passen
Author(s) Bartels, Fleur
Source Varkenstoilet nog niet rijp voor brede praktijk, maar onderdelen nu al toe te passen, Agriholland.nl, 2013-03-01, C. Gunneman, http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=146325
Department(s) WIAS
Adaptation Physiology
Publication type Media appearance
Publication year 2013
Abstract Varkens zijn goed te trainen om te mesten op een bepaalde plek: het varkenstoilet. Dit biedt kansen voor efficiënte mestverwerking, verbeterd dierenwelzijn, lagere bouwkosten, vermindering van fijnstof en emissies. Samen met varkenshouders en bedrijfsleven is het varkenstoilet in de praktijk getest op Varkens Innovatie Centrum Sterksel. Varkens brengen zelf de mest weg. Het varkenstoilet is nog helemaal niet rijp voor de brede praktijk, maar onderdelen zijn nu al toe te passen. Varkens zijn van nature zindelijke dieren, al vanaf 4 dagen na geboorte. Zodra varkens een nieuw hok betreden bepalen ze eerst de functiegebieden voor liggen en eten. Het meest onaantrekkelijke plekje in het hok wordt vervolgens de mestplaats. "Daar moet je rekening mee houden voor de locatie van een varkenstoilet", aldus onderzoekster Fleur Bartels van Wageningen Universiteit, tijdens het symposium ‘Het varkenstoilet’ voorafgaand aan de LIV in Venray.. Onderzoekers van VIC Sterksel hebben samen met varkenshouders en stallenbouwers twee jaar gewerkt aan de ontwikkeling van verschillende prototypes van de toiletstal, voor zowel grote als kleine groepen dieren. Belangrijkste bevindingen zijn dat varkens het liefst langs een wand mesten, op een rustige, afgescheiden plek. Het stalklimaat, lichtkleur en lichtintensiteit zijn eveneens van invloed, net als de mogelijkheid van sociaal contact met soortgenoten. Varkens zijn goed te trainen om hun behoefte op de aangewezen plek te doen. Meer onderzoek is echter nodig om te kijken hoe varkens op een efficiënte manier van elkaar kunnen leren en of dit leerproces is te automatiseren. In het project Het Varkenstoilet werkt VIC Sterksel samen met Dorset Farm Systems, Inter Continental, Microfan, Nooyen Pig Flooring en Netwerk Varkenstoilet VarkensNet. Het project wordt gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken en Productschap Vee en Vlees en wordt uitgevoerd door Wageningen UR Livestock Research.
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.