Staff Publications

Staff Publications

 • external user (warningwarning)
 • Log in as
 • language uk
 • About

  'Staff publications' is the digital repository of Wageningen University & Research

  'Staff publications' contains references to publications authored by Wageningen University staff from 1976 onward.

  Publications authored by the staff of the Research Institutes are available from 1995 onwards.

  Full text documents are added when available. The database is updated daily and currently holds about 240,000 items, of which 72,000 in open access.

  We have a manual that explains all the features 

Record number 439217
Title WODAN: de invloed van verspreidings- en vestigingsmogelijkheden op het ontstaan van biodiversiteit
Author(s) Groot, G.A. de; Erkens, R.H.J.
Source Gorteria 33 (2008)2. - ISSN 0017-2294 - p. 59 - 60.
Department(s) Alterra - Animal ecology
Publication type Article in professional journal
Publication year 2008
Keyword(s) biodiversiteit - plantensuccessie - ecologie - ecosystemen - bosecologie - flevoland - biodiversity - plant succession - ecology - ecosystems - forest ecology
Categories Plant Ecology
Abstract Biodiversiteit is een belangrijk beleidsthema bij het beheer van natuurgebieden in Nederland en daarbuiten. Wat de exacte mechanismen zijn die ten grondslag liggen aan het ontstaan van diversiteit in ecosystemen, is echter nog steeds het onderwerp van hevige discussie. Universiteit Utrecht is een onderzoek gestart onder de naam WODAN (windows of opportunity and dispersal affect number of species) dat zich richt op het beter begrijpen van de vele ecologische processen die samenhangen met de verspreiding en vestiging. De bossen in de IJsselmeerpolders vormen bij uitstek een geschikte locatie om het ontstaan van biodiversiteit te onderzoeken. Daarnaast is de binnenkomst en uitbreiding van nieuwe plantensoorten in de polders goed gedocumenteerd
Comments
There are no comments yet. You can post the first one!
Post a comment
 
Please log in to use this service. Login as Wageningen University & Research user or guest user in upper right hand corner of this page.